Zapisnik o radu OIK Gusinje za utvrđivanje privremenih-konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje