Zaključak za opunomoćenog predstavnika SNP-a u prošireni sastav OIK

Na osnovu člana 26 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i Zaključka br. 27/2020 od 05.08.2020. godine Opštinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 25.08.2020. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

UTVRĐUJE SE da je Radojko Dašić, opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste ,,Socijalistička Narodna Partija Crne Gore – Gusinje” u prošireni sastav Opštinske izborne komisije Gusinje.

29/08/2020