Zaključak za opunomoćene predstavnike SNP-a u prošireni sastav biračkih odbora

Na osnovu člana 36 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska izborna komisija Gusinje, dana 19.08.2020. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

UTVRĐUJE SE da su opunomoćeni predstavnici izborne liste ,,Socijalistička Narodna Partija Crne Gore – Gusinje”, u prošireni sastav biračkog odbora na biračkim mjestima:

  1. Biračko mjesto broj 1 Martinoviće – Vido Caričić (član) i Ivan Caričić (zamjenik člana)
  2. Biračko mjesto broj 2 Dosuđe – Radojica Bojović (član) i Ilija Caričić (zamjenik člana)
  3. Biračko mjesto broj 3 Grnčar – Vuko Ivanović (član) i Dragiša Bojović (zamjenik člana)
  4. Biračko mjesto broj 4 Gusinje I – Nemanja Bojović (član) i Radojica Ivanović (zamjenik člana)
  5. Biračko mjesto broj 5 Gusinje II – Bogdan Bojović (član) i Blagoje Ivanović (zamjenik člana)
  6. Biračko mjesto broj 6 Gusinje III – Mirko Bojović (član) i Radosav Bojović (zamjenik člana)
  7. Biračko mjesto broj 7 Koljenoviće – Veselin Boričić (član) i Stefan Babović (zamjenik člana)
  8. Biračko mjesto broj 8 Dolja – Božidar Bojović (član) i Milivoje Vučeljić (zamjenik člana)
  9. Biračko mjesto broj 9 Kruševo-Višnjevo – Slobodan Bojović (član) i Božidar Babović (zamjenik člana)
  10. Biračko mjesto broj 10 Vusanje – Radonja Ivanović (član) i Vasilije Ivanović (zamjenik člana)
21/08/2020