Zaključak za opunomoćene predstavnike Pokreta Evropa Sad u prošireni sastav biračkih odbora