Odluka o broju potpisa za podršku izbornoj listi

Na osnovu člana 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, ,,Službeni list Savezne Republike Jugoslavije” br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Opštinska izborna komisija Gusinje je donijela

                                                                                       ODLUKU

Utvrđuje se da je 63 (šezdeset tri) najmanji broj potpisa birača podrške izbornoj listi za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje, za izbore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Attachments

Name Size Type
Odluka o broju potpisa za podršku izbornoj listi 256.62 Kb pdf
22/07/2020