Obavještenje političkim partijama o zastupljenosti njihovih predstavnika u stalni sastav biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

O B A V J E Š T E NJ E

__________________________

Obavještavamo Vas da je Opštinska izborna komisija u obavezi da donese Rješenje o imenovanju biračkih odbora (predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i njihovi zamjenici) u stalnom sastavu, za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

Shodno članu 35 i 35 a Zakona o izboru odbornika i poslanika, Opštinska izborna komisija je dana 08.08.2020. godine žrijebom odredila biračka mjesta na kojima političke partije imaju pravo da predlažu predstavnika za predsjednika biračkog odbora, a članovi biračkog odbora se raspoređuju shodno članu 35 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Shodno navedenom:

  • DPS-u pripadaju 5 predsjednika (i njihovih zamjenika) biračkog odbora na sljedećim biračkim mjestima: Gusinje I, Gusinje II, Gusinje III, Kruševo, Vusanje, kao i 10 članova biračkog odbora (i njihovih zamjenika) na svakom biračkom mjestu;

 

  • Demokratskom Savezu pripada 1 predsjednik (i njegov zamjenik) biračkog odbora na biračkom mjestu Dosudje, kao i 10 članova biračkog odbora (i njihovih zamjenika) na svakom biračkom mjestu;

 

  • SDP-u pripada 1 predsjednik (i njegov zamjenik) biračkog odbora na biračkom mjestu Martinoviće, kao i 10 članova biračkog odbora (i njihovih zamjenika) na svakom biračkom mjestu;

 

  • SD-u pripada 1 predsjednik (i njegov zamjenik) biračkog odbora na biračkom mjestu Grnčar, kao i 5 članova biračkog odbora (i njihovih zamjenika) na sljedećim biračkim mjestima: Dosudje, Gusinje I, Gusinje III, Dolja, Kruševo;

 

  • DUA-AA pripada 1 predsjednik (i njegov zamjenik) biračkog odbora na biračkom mjestu Koljenoviće, kao i 4 člana biračkog odbora (i njihovih zamjenika) na sljedećim biračkim mjestima: Martinoviće, Grnčar, Gusinje II, Vusanje;

 

  • BS-u pripada 1 predsjednik (i njegov zamjenik) biračkog odbora na biračkom mjestu Dolja, kao i 1 član biračkog odbora (i njegov zamjenik) na biračkom mjestu Koljenoviće.

 

 

Pozivamo Vas da nam u što kraćem roku, a najkasnije do 17. avgusta 2020. godine dostavite imena predstavnika za predsjednika i članove biračkih odbora, kao i njihove zamjenike (za sva navedena lica je potrebno dostaviti i brojeve telefona), na biračkim mjestima utvrđenim Rješenjem o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

Br.: 33/2020

Gusinje, 10.08.2020. godine

 

 

 

Sekretar                                                                                                          Predsjednik

Ragip Gočaj s.r.                                                                                              Sanid Redžepagić s.r.

13/08/2020