Obavještenje o broju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

O b a v j e š t e nj e

Opštinska izborna komisija Gusinje shodno Rješenju br. 29/2020 od 06.08.2020. godine i na osnovu Zaključka sa sjednice OIK održane 06.08.2020. godine Vas obavještava da shodno članu 35 i 35a Zakona o izboru odbornika i poslanika političke partije koje su predale izbornu listu i kojima je ista potvrđena imaju pravo na:

  • DPS ima pravo na 5 predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika, kao i pravo na 10 članova biračkih odbora i njihovih zamjenika;

 

  • SD ima pravo na 1 predsjednika biračkog odbora i njegovog zamjenika, kao i pravo na 5 članova biračkih odbora i njihovih zamjenika;

 

  • DUA-AA imaju pravo na 1 predsjednika biračkog odbora i njegovog zamjenika, kao i pravo na 4 člana biračkih odbora i njihovih zamjenika;

 

  • BS ima pravo na 1 predsjednika biračkog odbora i njegovog zamjenika, kao i pravo na 1 člana biračkog odbora i njegovog zamjenika;

 

  • DS Albanaca ima pravo na 1 predsjednika biračkog odbora i njegovog zamjenika, kao i pravo na 10 članova biračkih odbora i njihovih zamjenika;

 

  • SDP ima pravo na 1 predsjednika biračkog odbora i njegovog zamjenika, kao i pravo na 10 članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.

Napomena: Shodno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika svakoj političkoj partiji zastupljenoj u odgovarajućoj skupštini pripada broj predsjednika biračkih odbora srazmjerno proporcionalnoj zastupljenosti odborničkih mjesta u skupštini, a biračka mjesta na kojima bi pojedine političke partije predlagale predstavnika za predsjednika biračkog odbora, OIK određuje žrijebom.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

Br.: 30/2020

Gusinje, 06.08.2020. godine

 

Sekretar                                                                                                         Predsjednik

Ragip Gočaj s.r.                                                                                           Sanid Redžepagić s.r.

13/08/2020