Konačni rezultati izbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje

04/09/2020