Za odbornike u SO

Rješenja o imenovanju biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

21/08/2020

Zaključak za opunomoćene predstavnike Socijaldemokrata u prošireni sastav biračkih odbora

Na osnovu člana 36 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 [...]
21/08/2020

Zaključak za opunomoćene predstavnike SNP-a u prošireni sastav biračkih odbora

Na osnovu člana 36 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 [...]
21/08/2020

Zaključak za opunomoćenog predstavnika Socijaldemokrata u prošireni sastav OIK

Na osnovu člana 26 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i Zaključka br. 18/2020 od 05.08.2020. [...]
21/08/2020

Zaključak za opunomoćenog predstavnika Bošnjačke stranke u prošireni sastav OIK

Na osnovu člana 26 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) i Zaključka br. 18/2020 od 05.08.2020. [...]
21/08/2020

Zbirna izborna lista za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 [...]
13/08/2020

Obavještenje političkim partijama o zastupljenosti njihovih predstavnika u stalni sastav biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

O B A V J E Š T E NJ E __________________________ Obavještavamo Vas da je Opštinska izborna komisija u obavezi da donese Rješenje o imenovanju biračkih odbora (predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i njihovi zamjenici) u stalnom sastavu, za izbor odbornika u [...]
13/08/2020

Obavještenje o broju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

O b a v j e š t e nj e Opštinska izborna komisija Gusinje shodno Rješenju br. 29/2020 od 06.08.2020. godine i na osnovu Zaključka sa sjednice OIK održane 06.08.2020. godine Vas obavještava da shodno članu 35 i 35a Zakona [...]
13/08/2020

Rješenje o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkog odbora za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

Na osnovu člana 35 i 35a Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, ,,Službeni list Savezne Republike Jugoslavije” br. 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne [...]
13/08/2020

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje i izbor poslanika u Skupštini Crne Gore

Na osnovu člana 65 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Službeni list Republike Crne Gore“ br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) [...]
13/08/2020